ยักษ์นะ
ระวังหน่อย

มียักษ์อยู่ตรงจุด
ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ค้นดูนะ เส้นไหนยักษ์เยอะ

อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2562

-

(ครั้ง)

ค้นหายักษ์ระหว่างเดินทางช่วงปีใหม่

ข้อมูลจากอุบัติเหตุบนทางหลวงเมื่อ
25 ธ.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562

จาก
ต้นทาง
ไป
ปลายทาง