ที่มาของข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ถูกรวบรวมมาจาก

1 ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (RSC) http://www.thairsc.com/

 • เป็นข้อมูลจากการแจ้งเคลมประกัน
 • มีข้อมูลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย
 • บันทึกจุดเกิดเหตุทั้งบนถนนใหญ่และถนนรอง
 • มีการระบุเคสที่มีการเสียชีวิต

2 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC) https://www.iticfoundation.org/

 • เป็นข้อมูลจากการรวบรวมจาก Social Media และ ฐานข้อมูล RSC
 • มีข้อมูลเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
 • เน้นเหตุที่เกิดบนถนนใหญ่
 • ไม่มีการระบุเคสที่มีการเสียชีวิต

3 สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง http://iudc.ddc.moph.go.th/th/

 • เป็นข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ช่วงเวลา พ.ศ. 2559 - 2561
 • จากข้อมูลทั้งหมด 4,179 จุด มีเพียง 1,589 จุดเท่านั้นที่มีพิกัด

ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล

 • ข้อมูลที่จากแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่งยังไม่ครบถ้วน โดยข้อมูลจาก RSC เน้นไปที่การแจ้งเคลมประกันจาก จกย และข้อมูลจาก ITIC เป็นข้อมูลที่เกิดเฉพาะบนถนนใหญ่ ดังนั้นจึงอาจมีอุบัติเหตุอีกหลายครั้งที่ไม่ได้ปรากฏในฐานข้อมูล
 • ลักษณะการเก็บข้อมูลยังเป็นคำบรรยายซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บันทึก ในบางเหตุมีคำอธิบายลักษณะของอุบัติเหตุ ไม่ครบถ้วน จนไม่สามารถจำแนกยานหนะที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
 • พิกัดทางภูมิศาสตร์มีการคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจริง จนส่งผลให้บางพื้นที่มีจำนวน อุบัติเหตุหนาแน่นเกิดกว่าความเป็นจริง
 • ยกตัวอย่างจากข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พบว่า ซอยรัชดาภิเษก 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) มีจุดอุบัติเหตุหนาแน่นอยู่ ณ จุดหนึ่ง แต่เมื่อลองตรวจสอบและสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าพิกัดของอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากค่าตั้งต้น (Default) ของอุบัติเหตุเมื่อเกิดในพื้นที่ดังกล่าว นั้นหมายความว่าแท้จริงแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นโดยกระจายตัวตามแนวถนนในซอยรัชดาภิเษก 36

  นอกเหนือจากจุดดังกล่าวแล้ว ยังมีจุดเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครอีกด้วย